intro

Als vakman stucadoor ben ik werkzaam in een historisch ambacht. De eerste kennis over stucadoren dateert namelijk van 9250 voor Christus. En de Grieken gebruikten voor pleisterwerk al het woord emplastron. Dit vak is van (bijna) alle tijden. Mijn vakmanschap is van deze tijd.

De klassieke methoden en technieken worden bij hedendaagse opdrachtgevers nog zeer gewaardeerd. Maar ook dit ambacht kent haar ontwikkeling; de uiteenlopende manieren waarop we wanden en plafonds kunnen afwerken getuigen hiervan. Echter één manier geeft het optimale resultaat: ‘zorgvuldige aandacht’.

Kenmerkend voor mijn generatie is de drang naar efficiëncy en ’snelle’ resultaten. Maar we wensen ook een leefomgeving, zoals woning of kantoor, die aan duurzame kwaliteitsnormen voldoet. Dit heeft mijn aandacht. Niet alleen als generatiegenoot, maar vooral als vakman die zich bewust is van zijn historische ambacht.