verantwoording

Van deze site mag niets zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van sjorsstuc worden gekopieerd. Elke gelijkenis met welk media product dan ook berust puur op toevalligheid en is zonder opzet. Eventuele klachten zijn welkom en worden in redelijkheid behandeld door sjorstuc en Web Editors Berlin.


sjorstuc

H. Roland Holst-erf 230

3315 TH  Dordrecht

telefoon 06-29485559


Valid HTML 4.01!